Svěřenské fondy

Od roku 2012 existuje tato možnost i u nás. Co je tedy vlastně Svěřenský fond? Zákon říká, že je to soubor majetku bez právní subjektivity, vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu. Držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby – tzv. beneficienta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle tzv. Statutu výhradně určený beneficient.

 

Zjednodušeně to znamená, že vyčleníte část majetku, která Vám už nebude patřit a předáte ji správci fondu, kterého si zvolíte. Ten se o majetek stará dle Vámi zadaných instrukcí které jsou určené ve Statutu fondu. Správcem svěřenského fondu může být určena každá svéprávná osoba. Ze zákona je povinna svědomitě pečovat o majetek fondu. Pokud sama nemá odborné znalosti k tomu potřebné, může si najmout na správu nemovitostního či finančního majetku odborníky. Kontrolovat hospodaření fondu může zakladatel, jím pověřená osoba či firma a beneficient fondu.

„Při neodborném založení svěřenského fondu a nedostatečně propracovaném statutu se může stát, že se na majetek nedostane ani zakladatel ani beneficient a majetek tak propadne státu.

Svěřenský fond je tedy prázdná schránka, kterou naplníte majetkem a pravidly, dle kterých se s ním zachází. Například chcete dětem odkázat majetek, ale bojíte se, že nebudou schopné se o něj dobře starat. Majetek tedy vyčleníte do fondu a sami si zvolíte podmínky, za kterých bude část či celý majetek vyplacen. Tyto podmínky mohou být jakékoliv: Věk, vlastní majetek potomků, narození prvního dítěte…… atd.

Na co si dávat pozor.

Je důležité dobře zvážit, zda je Svěřenský Fond správný prostředek pro Váš cíl. Při neodborném založení fondu a nedostatečně propracovaném statutu fondu se může stát, že se na majetek nedostane ani majitel ani beneficient a majetek tak propadne státu.

Příklady využití:

  1. Ochrana osobního majetku před exekucí.
  2. Udržení celistvosti rodinného majetku a zachování výnosu při rozdílných názorech členů rodiny.
  3. Funkční alternativa předmanželské smlouvy.
  4. Využití místo advokátní či notářské úschovy.
  5. Anonymita majetku – je vidět pouze správce a ne beneficient ani zakladatel (pokud se nejedná o problém se zákonem).
 
Poskytneme Vám konzultaci na téma svěřenských fondů. Zjistíme, zda je pro Vás správa části majetku touto formou vhodná. Pokud ano, ve spolupráci s odbornou firmou pro Vás zajistíme realizaci.

Kontaktujte nás